Mens en kind of mensenkind
Allemaal zijn we beiden
Of we nu groot of klein zijn
Volwassen of niet
Het kind in ons en om ons
Leert ons het leven

Laten we willen leren!